CZLONKOSTWO - orzel bialy

Go to content

Main menu:

CZLONKOSTWO

 
 
 

Jeżeli chcesz zostać członkiem UMPŚ OrzeŁ Biały należy zapoznać się ze statutem i sciągnąć FORMULARZ CZŁONKOSTWA wypełnić, podpisać i wysłać na adres :

UPMS "Orzeł Biały"
3857 N Narragansett Ave #3M
Chicago, Il 60634
USA
Tel: 773-531-5096
Po zatwierdzeniu otrzymasz decyzje i informacje.

Statut Unii Polskich Motocyklistów Świata ORZEŁ BIAŁY:


UPMŚ jest organizacją motocyklową dla osób które kochają motocykle, lubią życie w grupie, chcą czynnie uprawiać
turystykę motocyklową, z biało-czerwonymi barwami na plecach, przemierzając drogi i bezdroża Ameryki i Świata
promując Polskę i Polską kulturę poza jej granicami i godnie ją reprezentując.


1. Statut:

a. Statut Unii jest dokumentem ustalającym główne cele i zasady organizacji UPMŚ.
b. Szczegóły działalności są ustalane i dokumentowane na poziomie Sekcji o indywidualnych funkcjach
c. Zasady statutu podlegają przeglądowi i w celu uwzględnienia nowych potrzeb UPMŚ.

2. Członkostwo:

a. Kandydat na członka Unii „Prospect" wprowadzany jest przez Członka Stałego Unii, który ponosi odpowiedzialność
za jego- zachowanie i stosowanie się do zasad statutu.
b. Kandydat na członka musi być zaaprobowany przez Zarząd UPMŚ lub prezydenta
c. Zgłoszenia do UPMŚ z innych stanów lub krajów rozpatrywane są przez Zarząd lub prezydenta.
d. Kandydaci na Członków Stałych nie wprowadzani przez członka stałego zaczynają swoją przynależność do UPMŚ jako
Członkowie Tymczasowi przez okres 6 miesięcy Okres wstępny Kandydata na Członka Stałego może być skrócony
mocą decyzji Zarządu UPMŚ lub prezydenta.
e. Specjalnym typem członkostwa jest Członkostwo Honorowe przyznawane przez Członków Stałych za specjalne zasługi w
Świecie motocyklowym lub ze względu na specjalne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla UPMŚ. Członek Honorowy
posiada te same prawa jak Członek Stały i zwolniony jest od opłat klubowych.
f. Osoba nie stosująca się do Celu i zasad UPMŚ oraz działająca na szkodę klubu traci prawo należenia do UPMŚ mocą decyzji
Zarządu UPMŚ lub prezydenta i jest zobowiązana do zwrotu dużego logo bezwarunkowo i bez rekompensaty chyba ze zarząd
lub prezydent postanowi inaczej.

3. Organizacja:

a. Zalożyciel(funder) pełniący również obowiązki prezydenta wraz z powołanym przez siebie Zarządem reprezentuje
cele i interesy UPMŚ.
b. Zarząd UPMŚ składa się z 3 Dyrektorów i Założyciela (founder),
c. Decyzje podejmowane są przez Zarząd z uwzględnieniem interesów UPMŚ.
d. Wszyscy Członkowie UPMŚ maja prawo do propozycji zmian i usprawnień w UPMŚ zgodnie z zasadami Celu UPMŚ.
e. Zebrania organizacyjne lokalnych "Chapters" powinny odbywać się raz w miesiącu w ten sam dzień.
f. Budżet i wydatki w "Chapters" są dokumentowane i oparte o zainteresowania ich członków.
g. Sprawy ustalone jako "wewnętrzne" UPMŚ podlegają zasadom dyskrecji.
h. Barwy/logo oraz symbolika organizacji stanowią własność pomysłodawcy-zalożyciela UPMS OB i jako takie
nie mogą być w sposób dowolny kopiowane,powielane,eksponowane lub umieszczane na nośnikach reklamowych
bez jego zgody wyrażonej pełnomocnictwem.

4. Podstawowe Reguły:

a. Członkowie Stali mają obowiązek noszenia emblematów UPMŚ na zebraniach, wyjazdach, zlotach UPMŚ, oraz innych imprezach
motocyklowych.
b. Członkowie Stali są zobowiązani służyć opieką i wskazówkami dla Członków Prospect-ów.
c. Wszyscy Członkowie zobowiązani są do przestrzegania zasad: Celu Klubu, koleżeńskości, lojalności, wywiązywania się ze
swoich zobowiązań , zadań i dyskrecji w sprawach wewnętrznych UPMŚ.

5. Działalność:

a. Działalność w "Chapters" odbywa się w Sekcjach.
b. UPMŚ proponuje następujące Sekcje: Sekcja Turystyki i Parad, Sekcja Spotkań i Imprez, Sekcja Administracyjna
i Sekcja Biznesu i Nauki.
c. Ilość Sekcji i zakres ich działalności w UPMŚ podlega modyfikacjom w celu dopasowania do zainteresowań Członków Stałych.
d. Każda Sekcja powinna posiadać swojego Szefa Sekcji(leader), który organizuje jej działalność z pomocą Członków
Stałych i Prospect-ów.


Mirek "Szpieg" Nazgowicz- Zalozyciel

Piotr Knopf - Prezydent


Wyślij formularz na adres : orzelBialyHQ@gmail.com
Możesz wydrukować wypełniony formularz i wysłać go pocztą na adres :
Headquarters and "Illinois Chapter, USA"
3857 N Narragansett Ave #3M
Chicago, Il 60634
USA
President - Piotr Knopf

W razie jakichkolwiek problemów i zapytań dzwoń :
Tel: 773-531-5096
 
Back to content | Back to main menu